MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ
  Aktualności
  O Nas
  Szkolenia i konferencje
  Przetargi i zamówienia
  Organizacje pozarządowe
  Informacje
  Świadczenia UE
  Programy
  Opracowania
  Strategia Polityki Społecznej dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
  Publikacje
 Kampanie
Archiwum kampanii
  Problematyka
  handlu ludźmi
  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
  Obserwatorium Integracji
  Społecznej
  Adopcja/Wsparcie dziecka i rodziny
  Kontakt
 
 
 
 
 
  
 
 

» Projekt systemowy
MCPS współfinansowany
przez Unię Europejską
ze środków EFS
 


     Ważne linki:

» Podyplomowe Studium
Relacji Interpersonalnych
i Profilaktyki Uzależnień
 

 
 

Kampania "Powstrzymaj pijanego kierowcę"Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia prowadzi ogólnopolską kampanię pod hasłem "Powstrzymaj pijanego kierowcę". Celem przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi na problem jazdy pod wpływem alkoholu oraz modelowanie właściwych postaw wobec pijanych kierowców.

Szczegółowe informacje na temat kampanii dostępne są na stronie internetowej www.powstrzymaj.pl , na której zamieszczono porady ekspertów, materiały informacyjne oraz przykłady dobrych praktyk realizowanych w samorządach gminnych w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Pod wskazanym adresem znaleŸć można również filmy edukacyjne oraz Przewodnik dla samorządów do realizacji działań z zakresu przeciwdziałania nietrzeŸwości na drogach.Zachęcamy do włączenia się w działania kampanii.KAMPANIA SPOŁECZNA "NARKOTYKI? NA CO MI TO."Link do stronyKampania "Biała wstążka" 
Kampania "Postaw na rodzinę!"Link do stronyKAMPANIA INFORMACYJNA POGOTOWIA "NIEBIESKA LINIA" TELEFON DLA OFIAR PRZEMOCY NIEBIESKA LINIA 801 12 00 02


Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej informuje, że ruszyła kampania informacyjna Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, która przypomina osobom doznającym przemocy, jak i jej świadkom o możliwościach uzyskania pomocy w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - telefon : 801 12 00 02 (płatny zgodnie ze stawką operatora.). Ogólnopolskie Pogotowie prowadzi już od 15 lat Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - w tym roku do końca wakacji odbędą się działania o charakterze informacyjnym. W celu nagłośnienia informacji PARPA przygotowała plakaty i ulotki informujące o Pogotowiu "Niebieska Linia" i jego ofercie. Niewielką ilość z nich można otrzymać bezpłatnie, natomiast większą liczbę plakatów i ulotek można zakupić w Wydawnictwie PARPAMEDIA, tel. 22/666 09 79, www.prapa.media.pl . Na okres trwania kampanii zostanie uruchomione dodatkowe stanowisko przy Telefonie "Niebieska Linia" w celu zapewnienia lepszego jego dostępu dla osób krzywdzonych. Pogotowie oferuje również pomoc elektroniczną - można się kontaktować ze specjalistami
e-mailem: niebieska linia@niebieskalinia.info Na stronie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: www.parpa.pl i www.niebieskalinia.info - w aktualnościach - można pobrać: ulotkę, plakat, zespół banerów.Kampania przeciwko wykorzystywaniu seksualnemu dzieci "ZŁY DOTYK"(II edycja)Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej włącza się w kampanię "Zły dotyk", organizowaną przez Fundację Dzieci Niczyje i Rzecznika Praw Dziecka, która ruszyła 13 maja 2010 roku. Jest to już II edycja tej kampanii, tym razem adresowana głównie do rodziców i profesjonalistów (nauczycieli, pedagogów, psychologów), a jej celem jest edukacja w zakresie możliwości ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym oraz pomoc dzieciom, które doświadczyły już wykorzystywania. Kampanię rozpoczęła konferencja, na której organizatorzy przedstawili cel i główny przekaz kampanii, zaprezentowali też wyniki badań na temat wykorzystywania seksualnego dzieci w Polsce: "Wiktymizacja dzieci i młodzieży w Polsce", jak również przedstawili ofertę działań profilaktycznych, które zostaną podjęte w ramach kampanii. Jak podkreślają organizatorzy, ważnym elementem kampanii "Zły dotyk" (II edycja) będą lokalne aktywności prowadzone przez instytucje i organizacje, które przyłączą się do kampanii. Odbiorcom kampanii zostaną udostępniane materiały edukacyjne nt. problemu wykorzystywania seksualnego (broszury, ulotki, plakaty, moduły e-learning). W ramach kampanii Fundacja Dzieci Niczyje uruchomiła portal www.zlydotyk.pl, poświęcony wykorzystywaniu seksualnemu dzieci adresowany do profesjonalistów, rodziców oraz dzieci - ofiar przemocy seksualnej. Na stronie można znaleźć szereg przydatnych informacji o zjawisku wykorzystywania seksualnego dzieci (wyniki badań, sprawcy, zagrożenia), można również dowiedzieć się: jak diagnozować problem, jak mu zapobiegać oraz jak pomóc dziecku wykorzystanemu, gdzie można znaleźć pomoc (w tym: przydatne telefony oraz lista placówek świadczących pomoc). Dzieci, które padały ofiarą wykorzystania seksualnego znajdą tu informację, co mogą zrobić, gdy zostały skrzywdzone, kto im może pomóc i gdzie mogą się udać po wsparcie. Znajdują się tam również dwie broszury adresowane do profesjonalistów i rodziców jak chronić dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym , jak również jak pomóc dziecku wykorzystywanemu seksualnie.

źródło: fdn.plWiktymizacja dzieci i mlodzieży:

 
Gdzie szukać pomocy:

 
 
KAMPANIA "DZIECKO W SIECI" - "Każdy ruch w Internecie zostawia ślad".Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej informuje, że 8 czerwca 2010 roku Fundacja Dzieci Niczyje, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa oraz Rzecznik Praw Dziecka ruszyły z nową odsłoną kampanii "Dziecko w Sieci" pod hasłem "Każdy ruch w Internecie zostawia ślad". Celem kampanii jest m.in. informowanie społeczeństwa o nowych zapisach w kodeksie karnym dotyczących uwodzenia dzieci w Internecie - w myśl tych zapisów uwiedzenie dzieci jest przestępstwem. Za próbę uwiedzenia w Internecie osoby poniżej 15. roku życia w celach seksualnych lub skłaniania jej do udziału w produkcji pornografii grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności. Karą do trzech lat więzienia zagrożone jest nadużycie zaufania lub wykorzystanie niewiedzy dziecka w celach seksualnych. Na stronie kampanii http://www.dzieckowsieci.pl/ dostępny jest e kurs e-learning poświęcony problematyce bezpieczeństwa sieciowego. Kurs, przygotowany przez FDN i Fundację Orange adresowany jest do rodziców i profesjonalistów pracujących z dziećmi.

Organizatorzy: Fundacja Dzieci Niczyje, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, Rzecznik Praw Dziecka

Główny partner: Fundacja Orange

Partnerzy: Arcabit, VA Strategy Communication, WP.pl, Allegro, Ströer, Przyjaznynet.pl oraz liczne stacje telewizyjne, rozgłośnie radiowe i tytuły prasowe.

Patronat nad kampanią "Dziecko w Sieci": Komenda Główna Policji, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Minister Edukacji Narodowej oraz Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania.

źródło: fdn.pl niebieskalinia.plJednocześnie pragniemy poinformować, że na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w zakładce:

Bezpieczeństwo - poradniki:

http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/194/2646/

znajdują się:

- poradnik: Jak bezpiecznie czatować- adresowany głownie dla starszych dzieci i rodziców ;
- ciekawe gry edukacyjne pomagające dzieciom zrozumieć niektóre sytuacje zagrażające ich bezpieczeństwu.
  Programy Wojewódzkie
  Kierownictwo MCPS
  Statut MCPS


strona główna mapa serwisu www.mazovia.pl Autorzy: Agencja SEM Firstlevel