MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ
  Aktualności
  O Nas
  Szkolenia i konferencje
  Przetargi i zamówienia
  Organizacje pozarządowe
  Informacje
  Świadczenia UE
  Programy
  Opracowania
  Strategia Polityki Społecznej dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
  Publikacje
  Kampanie
  Problematyka
  handlu ludźmi
  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
  Obserwatorium Integracji
  Społecznej
 Adopcja/Wsparcie dziecka i rodziny
- Nowe zadania dla samorządu województwa
- Organizacja adopcji i preadopcji na Mazowszu
- Informacja dla kadydatów do przysposobienia dziecka
- Dane teleadresowe instytucji realizujacych zadania z zakresu adopcji i partnerzy
- Statystyka
  Kontakt
 
 
 
 
 
  
 
 

» Projekt systemowy
MCPS współfinansowany
przez Unię Europejską
ze środków EFS
 


     Ważne linki:

» Podyplomowe Studium
Relacji Interpersonalnych
i Profilaktyki Uzależnień
 

 
 

Adopcja/Wsparcie dziecka i rodziny

_ 
Zarząd Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu w dniu 30.09.2014 r. podjął inicjatywę promocji ogólnopolskiego rządowego programu Karta Dużej Rodziny.
Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski Program opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, polegający na ułatwieniu rodzinom wielodzietnym dostępu do kultury, aktywnego spędzenia czasu, poprzez udzielanie zniżek w instytucjach ujętych w
katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej i transportowej na terenie całego kraju.
Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni, którzy przystępując do Programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem "Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny".
Program Karta Dużej Rodziny został wprowadzony w życie uchwałą Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku, w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. z 2014 r. poz. 430), a szczegółowe warunki jego realizacji wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 755 z póŸn. zm.). Partnerzy programu uzyskają możliwoœć posługiwania się jego logo we własnych materiałach informacyjnych i promocyjnych.
Nazwa instytucji zostanie umieszczona na liœcie firm, które włączyły się do Programu, prowadzonej przez MPiPS.
Informacje jak zostać partnerem Karty Dużej Rodziny oraz formularze można pobrać ze strony MPIPS:


Tutaj

  Programy Wojewódzkie
  Kierownictwo MCPS
  Statut MCPS


strona główna mapa serwisu www.mazovia.pl Autorzy: Agencja SEM Firstlevel