MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ
  Aktualności
  O Nas
  Szkolenia i konferencje
  Przetargi i zamówienia
  Organizacje pozarządowe
 Informacje
Zezwolenia
Z.A.Z
Placówki leczenia uzależnień
Telefony zaufania
Dofinansowanie obiektów
służących rehabilitacji
  Świadczenia UE
  Programy
  Opracowania
  Strategia Polityki Społecznej dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
  Publikacje
  Kampanie
  Problematyka
  handlu ludźmi
  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
  Obserwatorium Integracji
  Społecznej
  Adopcja/Wsparcie dziecka i rodziny
  Kontakt
 
 
 
 
 
  
 
 

» Projekt systemowy
MCPS współfinansowany
przez Unię Europejską
ze środków EFS
 


     Ważne linki:

» Podyplomowe Studium
Relacji Interpersonalnych
i Profilaktyki Uzależnień
 

 
 

Informacje

Poniżej znajduja się pliki, w których znajdą Państwo szereg informacji dotyczących działalności MCPS.

Zachęcamy do zapoznania się z opisem kampanii "Alkohol - nieletnim dostęp wzbroniony" przprowadzonej na Mazowszu.

Znajdą tu Państwo również tabele do bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej dla ośrodków pomocy społecznej z terenu województwa mazowieckiego.

Pobierz plik w wersji PDF

Jeśli masz problemy z otworzeniem pliku, kliknij tutaj
  Nasze sprawozdania
  Raporty MCPS
  Zadania MCPS


strona główna mapa serwisu www.mazovia.pl Autorzy: Agencja SEM Firstlevel