MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ
  Aktualności
  O Nas
  Szkolenia i konferencje
 Przetargi i zamówienia
Aktualne przetargi
Zamówienia
Archiwum
Archiwum 2012 rok.
  Organizacje pozarządowe
  Informacje
  Świadczenia UE
  Programy
  Opracowania
  Strategia Polityki Społecznej dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
  Publikacje
  Kampanie
  Problematyka
  handlu ludźmi
  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
  Obserwatorium Integracji
  Społecznej
  Adopcja/Wsparcie dziecka i rodziny
  Kontakt
 
 
 
 
 
  
 
 

» Projekt systemowy
MCPS współfinansowany
przez Unię Europejską
ze środków EFS
 


     Ważne linki:

» Podyplomowe Studium
Relacji Interpersonalnych
i Profilaktyki Uzależnień
 

 
 

Przetargi i zamówienia

Zapraszamy do pobrania aktualnych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do ogłaszanych przez nas przetargów.

_

  Informacje o zezwoleniach
  Raporty MCPS
  Nasz Kwartalnik


strona główna mapa serwisu www.mazovia.pl Autorzy: Agencja SEM Firstlevel