MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ
  Aktualności
  O Nas
 Szkolenia i konferencje
Aktualne szkolenia
Konferencje
Seminaria
Materiały do pobrania
Archiwum szkoleń
  Przetargi i zamówienia
  Organizacje pozarządowe
  Informacje
  Świadczenia UE
  Programy
  Opracowania
  Strategia Polityki Społecznej dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
  Publikacje
  Kampanie
  Problematyka
  handlu ludźmi
  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
  Obserwatorium Integracji
  Społecznej
  Adopcja/Wsparcie dziecka i rodziny
  Kontakt
 
 
 
 
 
  
 
 

» Projekt systemowy
MCPS współfinansowany
przez Unię Europejską
ze środków EFS
 


     Ważne linki:

» Podyplomowe Studium
Relacji Interpersonalnych
i Profilaktyki Uzależnień
 

 
  


23.11.2015 - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej serdecznie zaprasza na szkolenie pt: "Podniesienie poziomu bezpieczeństwa kadr jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przeciwdziałania przemocy"

Pliki do pobrania:

 
 
 
 

03.11.2015 - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej serdecznie zaprasza na szkolenie pt: "Europejskie standardy jakoœci w profilaktyce uzależnień"

Pliki do pobrania:

 
 

30.10.2015 - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej serdecznie zaprasza na 3-dniowe szkolenie pt. "Zespoły interdyscyplinarne ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie - koordynacja prac i procedury interwencyjne".


Szkolenie kierowane jest do pracowników socjalnych OPS. Celem szkolenia jest zwiększenie wiedzy i umiejętnoœci członków zespołów interdyscyplinarnych
i grup roboczych z zakresu koordynacji działań w zakresie prac Zespołu
i realizacji planów pomocy oraz przeprowadzania procedur interwencyjnych,
w oparciu o „Wytyczne do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2014-2015” przygotowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Osoby zakwalifikowane do udziału zostaną poinformowane drogą elektroniczną wraz z podaniem miejsca zbiórki i odjazdu autokaru.

Miejsce szkolenia: Hotel GROMAN, Al. Krakowska 76, 05-090 Sękocin Stary. Szczegółowych informacji udziela P. Piotr Lejzerowicz, tel.: (22) 378 15 71 lub (22) 378 26 43.

Pliki do pobrania:

 
 
 

19.10.2015 - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej serdecznie zaprasza na szkolenie pt. "Przygotowanie do edukatora profilaktyki uzależnień"

Pliki do pobrania:

 
 
 

19.10.2015 - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej serdecznie zaprasza na szkolenie pt. "Monitorowanie problemów narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym"

Pliki do pobrania:

 
 
 

15.07.2015 - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej serdecznie zaprasza na 60h szkolenie pn. "Praca z młodzieżą w świetlicy socjoterapeutycznej/ środowiskowej", które odbędą się w trzech regionach województwa. Pliki do pobrania:

 


Warszawa - nabór zakończony
 
 


Szanowni Państwo nastąpiła zmiana miejsca 1 sesji szkolenia - szczegóły w harmonogramie Ostrołęki i liście osób zakwalifikowanych na szkolenie.
 
 14.07.2015 - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej serdecznie zaprasza na 46h szkolenie pn. "Działalność GKRPA", które odbędzie się w dwóch regionach województwa mazowieckiego. Pliki do pobrania:

Warszawa - nabór zakończony
 
 


 
 
 17.07.2015 - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej serdecznie zaprasza na 7h szkolenie jednodniowe pn. "Profilaktyka uzależnień chemicznych i behawioralnych", które odbędzie się w Warszawie, ul. Nowogrodzka 62A w pięciu różnych terminach tj. 07.09.2015r., 05.10.2015r., 16.10.2015r., 02.11.2015r., 13.11.2015r. Pliki do pobrania:

Termin 16.10,7.09,5.10,2.11,13.11 - nabór zakończony.
 
 
 
 
 
 17.07.2015 - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej serdecznie zaprasza na 7h szkolenie jednodniowe pn. "Praktyczne elementy działania zespołów interdyscyplinarnych", które odbędzie się w Warszawie, ul. Nowogrodzka 62A w pięciu różnych terminach tj. 18.09.2015r., 12.10.2015r., 26.10.2015r., 09.11.2015r., 23.11.2015r.

Nabór zakończonyna terminy: 18.09 , 12.10 , 26.10, 9.11 ,23.11

Pliki do pobrania:

 


 
 
 
 
 15.07.2015 - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej serdecznie zaprasza na 20h szkolenie pn. "Profilaktyka uzależnień chemicznych i behawioralnych", które odbędą się w pięciu regionach województwa. Pliki do pobrania:

Warszawa - nabór zakończony
 
 


Płock - nabór zakończony
 
 


Siedlce - nabór zakończony
 
 


Ostrołęka - nabór zakończony
 
 


Radom - nabór zakończony
 
 14.07.2015 - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej serdecznie zaprasza na 20h szkolenie pn. "Pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna dla dorosłych członków rodzin osób pijących szkodliwie lub uzależnionych", które odbędzie się w Warszawie. Pliki do pobrania:

Nabór zakończony
 
 14.07.2015 - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej serdecznie zaprasza na 20h szkolenie pn. "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym", które odbędzie się w pięciu regionach województwa mazowieckiego. Pliki do pobrania:

Siedlce - nabór zakończony
 
 


Warszawa - nabór zakończony
 
 


Płock- nabór zakończony
 
 


Ostrołęka - nabór zakończony
 
 


Białobrzegi k/Radomia - nabór zakończony
 
 07.07.2015 - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej serdecznie zaprasza na 32 godzinne szkolenie pn. "Wykorzystanie dialogu motywującego w profilaktyce uzależnień". Szkolenie to odbędzie się w czterech terminach, w różnych regionach województwa mazowieckiego. Pliki do pobrania:

Ostrołęka - nabór zakończony
 
 

Moscibrody - nabór zakończony
 
 

Sękocin Stary - nabór zakończony
 
 

Soczewka - nabór zakończony
 
 24.04.2015 - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej serdecznie zaprasza na 100h szkolenie pn. "Lokalne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień"

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na dużą ilość zgłoszeń, rekrutacja na szkolenie pn."Lokalne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień" prowadzona będzie do dnia 22 maja 2015 roku

Pliki do pobrania:

 
 
 13.11.2014 -Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej serdecznie zaprasza na szkolenie pt ."Monitorowanie problemów narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym"Wszystkie osoby zgłoszone na szkolenie są zakwalifikowane.

Pliki do pobrania:

 
 
 
 16.08.2014 -Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej serdecznie zaprasza na szkolenie pt ."Wykorzystanie dialogu motywacyjnego w profilaktyce uzależnień"

Pliki do pobrania:

 
 
 
 
 14.08.2014 - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej serdecznie zaprasza na szkolenie pt. "Zespoły interdyscyplinarne ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie – diagnoza i pomoc"

Pliki do pobrania:

 
 
 
 
 
 
 14.08.2014 - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej serdecznie zaprasza na 20 godzinne szkolenie "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym" ( 4 terminy do wyboru).

Pliki do pobrania:

 


Nabór na wszystkie terminy zakończony!

 
 

 
 

 
 

 
 
11.08.2014 - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej serdecznie zaprasza na szkolenie pt."Praca z młodzieżą w świetlicy socjoterapeutycznej."

Pliki do pobrania:

 
 


 23.07.2014 - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej serdecznie zaprasza na szkolenie jednodniowe "Profilaktyka uzależnień chemicznych i behawioralnych w szkołach"

Pliki do pobrania:

 
 
Nabór zakończony! 
 
 
 
 
 23.07.2014 - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej serdecznie zaprasza na szkolenie jednodniowe "Praktyczne aspekty działania GKRPA"

Pliki do pobrania:

 
 
Nabór na 01.09 ; 10.09 ; 27.10 zakończony. 
 
 
 
 23.07.2014 - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej serdecznie zaprasza na szkolenie jednodniowe pt."Praktyczne aspekty funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych"

Szkolenie w terminie 10.11.2014 odwołane!

Pliki do pobrania:

 
 


 
 
 
 
 08.05.2014 - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej uprzejmie zaprasza na nowe szkolenia pt." Lokalne programy profilaktyki i rozwiązywani problemów uzależnień."

Pliki do pobrania:

 
 
 
 
 25.11.2013 - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej uprzejmie zaprasza na nowe szkolenia pt."Zespoły interdyscyplinarne ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie – diagnoza i pomoc"

ZMIANA MIEJSCA I TERMINU SZKOLENIA

Pliki do pobrania:

 
 
------------------------------
 
 
 
 07.11.2013 - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej uprzejmie zaprasza na nowe szkolenia pt."Monitorowanie problemów narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym"

Pliki do pobrania:

 
 
 04.11.2013 - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej uprzejmie zaprasza na nowe szkolenia pt." Działalność GKRPA"

Pliki do pobrania:

 
 
 04.11.2013 - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej uprzejmie zaprasza na nowe szkolenia pt." Praca w świetlicy socjoterapeutycznej."

Pliki do pobrania:

 
 
 22.10.2013 - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej uprzejmie zaprasza na nowe szkolenia pt. "Profilaktyka uzależnień dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą"

Nabór na wszystkie terminy zakończony.

Pliki do pobrania:

 
 
 
 
 
 
22.10.2013 - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej uprzejmie zaprasza na nowe szkolenia pt. "Rola więzi rodzinnych w profilaktyce uzależnień".

Nabór na wszystkie terminy zakończony.

Uwaga: Nastąpiła zmiana terminu drugiego szkolenia, które teraz odbędzie się w dniach: 25.11-27.11. 2013 rok.

Pliki do pobrania:

 
 
 
 
 
 23.07.2013 - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej uprzejmie zaprasza na szkolenie "Profilaktyka uzależnień dla różnych grup zawodowych, w tym praca zespołów interdyscyplinarnych w województwie mazowieckim".

Nabór na wszystkie terminy zakończony!

Terminy szkolenia (do wyboru):
1. szkolenie 4-5.09.2013r.
2. szkolenie 12-13.09.2013r.
3. szkolenie 7-8.10.2013r.
4. szkolenie 9-10.10.2013r.
5. szkolenie 14-15.10.2013r.

Pliki do pobrania:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 22.07.2013 - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej uprzejmie zaprasza na szkolenie "Profilaktyka uzależnień chemicznych i behawioralnych" w dniach:

11.09.13r., 13.09.13r., 25.09.13r., 02.10.13r., 09.10.13r., 16.10.13r.

Nabór zakończony.

Pliki do pobrania:

 
 
 
 
 
 
 22.07.2013 - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej uprzejmie zaprasza na szkolenie "Praktyczne elementy działania zespołów interdyscyplinarnych" w dniach:

27.09.13r., 04.10.13r., 18.10.13r., 15.11.13r., 22.11.13r. Nabór na wszystkie terminy zakończony!

Pliki do pobrania:

 
 
 
 
 
 22.07.2013 - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej uprzejmie zaprasza na szkolenie "Praca z młodzieżą niedostosowaną społecznie". Nabór zakończony!

Zmiana miejsca realizacji szkolenia; Szkolenie odbędzie się w Hotelu pod Sosnami ul. Warszawska 68 w Osiecku.

Pliki do pobrania:

 
 22.07.2013 - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej uprzejmie zaprasza na szkolenie "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie" w dniach:

Nabór na wszystkie terminy zakończony!

I. Szkolenie: 16-17.09. i 23.-24.09.13r.

UWAGA: I. termin:16-17.09. i 23.-24.09.13r. ZMIANA MIEJSCA SZKOLENIA Z Hotel ComfortBiznes w Pruszkowie na Hotel Groman, Sękocin Stary, Al.Krakowska 76 w Raszynie

II. Szkolenie: 30.09.-1.10.2013r. i 21-22.10.13r.
III. Szkolenie: 7.10-8.10.13r. i 14.10-15.10.13r.
IV Szkolenie 28.10.-29.10.13r. i 4.11.-5.11.13r.
V Szkolenie: 18.11.-19.11.13r. i 25.11.-26.11.13r.

Pliki do pobrania:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 25.06.2013 - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w jednodniowym szkoleniu pt. "Praktyczne aspekty działania GKRPA" pracowników służb społecznych z terenu województwa mazowieckiego.

Terminy do wyboru: 08.08.13; 03.09.13;10.10.13; 23.10.13; 14.11.13r.
Nabór na wszystkie terminy zakończony!

Pliki do pobrania:

 
 
 
 
 
 
 25.06.2013 - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej serdecznie zaprasza przedstawicieli Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i osoby zajmujące się zawodowo problematyką uzależnień na konferencję pt. "Perspektywy profilaktyki uzależnień" , która odbędzie się w Warszawie dnia 25 czerwca 2013 roku przy ul. Krakowskie Przedmieście 66 w Centralnej Bibliotece Rolniczej.

Wszystkie osoby zgłoszone na konferencje są zakwalifikowane. Zapraszamy serdecznie.

Pliki do pobrania:

 
 
 25.04.2013 - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu pt."Lokalne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień" dla 2 grup 30 osobowych pracowników slużb społecznych z terenu województwa mazowieckiego.

Nabór zakończony!
Pliki do pobrania:

 
 
 23.11.2012 - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu specjalistycznym na temat "Opracowanie i realizacja programów oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia sieci powiązań pomiędzy obszarem ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej". Szkolenie odbywać się będzie w godzinach 8.45 - 15.30 i zostanie zorganizowane w Warszawie w trzech terminach:

  • 4 grudnia 2012 r. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 62a w Warszawie,
  • 6 grudnia 2012 r. Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny, ul. Nowogrodzka 75 w Warszawie,
  • 14 grudnia 2012 r. Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny, u. Nowogrodzka 75 w Warszawie.


Pliki do pobrania:

 
 
 
 
 
 23.11.2012 - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu specjalistycznym na temat "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w ramach działań interdyscyplinarnych". Szkolenie odbędzie się w dniach 10 - 12 grudnia 2012 r. w Hotelu "Batory" ul. Stefana Batorego 9 w Tłuszczu k. Warszawy.


Pliki do pobrania:

 
 
 16.11.2012r. - Mazowieckie Centrum Pomocy Społecznej w Warszawie serdecznie zaprasza do udziału w Konferencji organizowanej w dniu 29 listopada br. w Millenium Plaza, Warszawa, Aleje Jerozolimskie 123 pt."Ekonomia społeczna a społeczna odpowiedzialność biznesu".


Pliki do pobrania:

 
 06.11.2012r. - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej serdecznie zaprasza na 2 - dniowe szkolenie pt." Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie" - wstępny nabór.


Miejsce szkolenia:Ośrodek EMAUS, Turno-BrzeŸce k/Bialobrzegów Radomskich

13-14.12.2012r. (2 szkolenia w jednym terminie)

Pozostałe terminy - nabory zakończone

Pliki do pobrania:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 31.10.2012r. - Szkolenie "Profilaktyka uzależnień w połączeniu z treściami nauczania religii i etyki w szkole." - ogłaszamy wstępny nabór.

Nabór na wszystkie terminy zakończony.
29.10.2012r. - Serdecznie zapraszamy na szkolenie pt.: "Profilaktyka uzależnień dla różnych grup zawodowych, w tym praca Zespołów Interdyscyplinarnych w województwie mazowieckim"
Terminy: 03-04.12 ; 20-21.11;22-23.11;06-07.12;13-14.12.2012r.

Nabór na wszystkie terminy zakończony.Pliki do pobrania:

 
 
 
 
 
 25.10.2012r. - Szkolenie pt.: "Praca ze sprawca przemocy". Terminy do wyboru: 27.11.2012r. oraz 30.11.2012r.

Nabór na wszystkie terminy zakończony.

Pliki do pobrania:

 
 
 
 23.10.2012r. - Szkolenie pn "Praca z młodzieżą niedostosowaną społecznie"
Szkolenie składa się z trzech sesji -15-16.11.2012 r. i 28-29.11.2012r. i 6-7.12.2012r.

Nabór zakończony.

Pliki do pobrania:

 
 
 23.10.2012r. - Szkolenie pn "Działalność GKRPA" w terminach:
pierwsze szkolenie: 12-14.11.2012r. i 3-5.12.12r.
drugie szkolenie: 19-21.11.2012r. i 10-12.12.12r.
Nabór na wszystkie terminy zakończony.Pliki do pobrania:

 
 
 
 
 
 
18.10.2012r. - Szkolenie pn "Profilaktyka uzależnień chemicznych i behawioralnych w szkołach"
Terminy: 8.11.12, 13.11.12, 19.11.12, 5.12.12, 14.12.12


Nabór na wszystkie terminy zakończony.

Pliki do pobrania:

 
 
 
 
 
 
  Programy Wojewódzkie
  Kierownictwo MCPS
  Statut MCPS


strona główna mapa serwisu www.mazovia.pl Autorzy: Agencja SEM Firstlevel